BERGEN PINE - Ključni način za dostizanje visoke efikasnosti
Sustav Hlađenja

Tri komponente osiguravaju nesmetano i efikasno funkcioniranje sistema za hlađenje: visoko efikasan kompresor koji ima stabilan rad; visokoefikasan izmjenjivač topline sa poboljšanim sistemom cijevi; visokoe fikasan elektronski ekspanzijski ventil koji precizno kontrolira protog rashladnog sredstva.

Sustav Ventilatora

Ključne komponente efikasnog sustava ventilacije: Napredna ograda i izlaz zraka; Superiorni ventilator sa velikom zapreminom zraka i visokom efikasnosti izmenjivača topline; Poboljšani ventilator sa većim promjerom koji povećava obujam zraka i povećava efikasnost cirkulacije zraka.

Funkcija - I Feel

Senzor temperature ugrađen u bežičnom daljinskom upravljaču mjeri temperaturu zraka u mjestu svog položaja i prenosi tu informaciju do unutarnje jedinice klima uređaja, odnosno rad klima uređaja je prilagođen lokaciji daljinskog upravljača.

WiFi Upravljanje

Wi-Fi sučelje standardno dolazi sa unutarnjom jedinicom Bergen Pine Inverter Wi-Fi uređaja. Ono omogućava Wi-Fi kontrolu klima uređaja putem mobilnog telefona, računala ili tableta osiguravajući krajnjem korisniku još veću fleksibilnost prilikom postizanja željene udobnosti u prostoru.

NISKA FREKVENCIJA RADA

- konstantna temperatura
- ušteda energije

TEHNOLOGIJA KOREKCIJE FAKTORA SNAGE

- bolja zaštita
- visoka efikasnost

VELIKA BRZINA DSP PROCESORA

- precizan rad
- efikasan rad

VISOKA PRECIZNOST KONTROLE

- precizna kontrola
- širok radni opseg

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO RASHLADNO SREDSTVO

- visoka efikasnost
- ekološki prihvatljiv

VELIKA POUZDANOST

- visoka kvaliteta
- superiorne performanse

NISKA BUKA PRI RADU UREĐAJA

- tihi dizajn
- visoki komfor

KOMPJUTORSKA SIMULACIJA KONTROLE

- male fluktacije
- niska buka

TRI NOĆNE FAZE RADA

- automatsko postavljanje
- individualne postavke

AUTOMATSKO PRILAGOĐAVANJE OSCILACIJAMA NAPONSKE MREŽE

- visoka stabilnost
- manje kvarova